VVA vzw

BELANGRIJK BERICHT

CORONAVIRUS - COVID-19 – UPDATE 05-06-2020

============================================================================================================

 

Beste sporter,

 

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost.

Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn.

Ook de sport werd aan banden gelegd.

We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang.

We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt.

Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt.

Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Voor de heropstart van de sportsector werd er een klankbordgroep opgericht met aan boord de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen.

De klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Dit stappenplan werd in de week van 4 mei bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit Strategie (GEES).  

Het stappenplan werd concreet doorvertaald naar een leidraadDe leidraad wil federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de verschillende fases van de heropstart. Tegelijkertijd wil het alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

Daarnaast heeft de klankbordgroep gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen: sporter, G-sporter, ouders, trainers, gemeenten, bestuurders, sportaanbieders en vrijwilligers. Deze gedragscodes en protocollen kunnen integraal overgenomen of gebruikt worden als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. 

Ook de Vlaamse vechtsportsector liet zich niet onbetuigd en ging vanaf het begin mee in het verhaal.

De vechsportfederaties waaronder het Risicovechtsportplatform Vlaanderen, Taekwondo Vlaanderen, de Vlaamse Boksliga, de Vlaamse Judofederatie, de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie, de Vlaamse Karate Federatie, de Vlaamse Kickboks / Muaythai en MMA organisatie, de Vlaamse Vechtsport Associatie, en de Vlaamse Wushu Federatie, verenigden zich in deze coronatijden rond de tafel voor de uitwerking van een “afsprakenkader voor vechtclubs”, een unicum!

Het afsprakenkader Draaiboek voor de vechtsportclubs tijdens fase 3 vanaf 8 juni 2020 reikt maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de vechtsportclubs, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Het document is onderhevig aan verandering op basis van eventuele veranderende adviezen van de overheid. Van zodra wijzigingen nodig zijn, zal dit aangepast worden.

Blijf ondertussen voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Ludo Bellemans

Voorzitter VVA vzw

05/06/2020

 

 

NUTTIGE INFORMATIE

Dagelijks epidemiologisch bulletinhttps://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx (klik op "Epidemiologische Situatie" en daarna op "Meest recent epidemiologische update").

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Scan ook regelmatig de QR-code rechts onderaan je VVA-lidkaart voor een laatste stand van zaken.

============================================================================================================

De Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA) vzw verenigt verschillende vechtsportdisciplines en is een erkende vechtsportfederatie door de Vlaamse overheid /  Sport Vlaanderen.

Deze disciplines worden ondergebracht in vechtsportzuilen waaraan vechtsportdisciplines/sporten gekoppeld zijn.
Bij iedere specifieke vechtsportzuil vindt U meer uitleg over hun werking, disciplines, sporten, competities, contact,…
De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw  werkt voortdurend aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

U kan de activiteiten van de VVA volgen op haar Facebook pagina

 

 

Wenst U nog meer informatie en/of wenst U met uw club/discipline aan te sluiten bij onze federatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Wat moet je weten?

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw kan u het volgende bieden :

 • Een uitgebreid ledenadministratie programma dat de registratie en beheer van leden vereenvoudigd.
 • Een goede verzekering,
 • Drie gratis en verzekerde initiatielessen die je kan aanbieden aan nieuwe leden binnen jouw club,
 • Deelname aan alle activiteiten binnen onze federatie van de vechtsportzuil(en) waarbij je bent aangesloten,
 • Samenwerking en ondersteuning waar mogelijk is,
 • Nationale- en internationale wedstrijden,
 • Nationale- en internationale stages,
 • "All Style-evenementen",
 • Provinciale- en federale werking,
 • Deelname aan de opleidingen van de Vlaamse Trainers School "VTS".
 • Andere opleidingen,

 

Doelstellingen VVA :

 • Een overkoepelende en coördinerende federatie zijn van vechtsportdisciplines.
 • Aansluiting bieden aan recreatieve en competitieve clubs.
 • Het onderricht in en de beoefening van deze disciplines bevorderen en propageren.
 • De gesprekspartner zijn van de aangesloten disciplinezuilen naar de overheid en privéstructuren toe.
 • Het zoveel mogelijk overnemen van administratieve taken.
 • De aangesloten disciplines  bijstaan op logistiek, financieel, juridisch, wetenschappelijk en sportief gebied. Het ondersteunen, organiseren en/of
 • begeleiden van internationale en nationale tornooien, kampioenschappen, demonstraties, stages, cursussen, seminaries,….
 • Het bespreken, vergelijken en uitwisselen van ervaringen.
 • Het inrichten van cursussen (Risico-)Vechtsporten voor de opleiding van de trainers in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.
 • Het inrichten van bijscholingen voor trainers, clubbestuur, vrijwilligers, … Groots opgezette demonstraties, stages, sportkampen ….ondersteunen en/of organiseren  waaraan de aangesloten disciplines kunnen meewerken om hun vechtsportdiscipline te promoten en/of om het sociaal contact tussen de verschillende sporten te bevorderen.
 • Controle op de toepassing van de reglementen. Toezicht houden om het medische en verantwoord sporten.

 

Werking binnen de vechtsportzuilen :

Federale trainingen

Deze trainingen hebben tot doel leerlingen voor te bereiden om een hoger niveau te bereiken en/of om de kwaliteit hoog te houden.

Kader trainingen en cursussen

Deze lessen worden onderricht door de technische commissie van iedere vechtsportzuil.
Een ideale bijscholing voor de trainers. 

Stages

Jaarlijks worden er verschillende stages georganiseerd in binnen en buitenland.

Competitie

De Vlaamse vechtsport Associatie erkend verschillende competitievormen.
Meer uitleg over de competitievormen vindt U bij "Competities".
Reglementen vindt U bij "downloads"

Competitietrainingen

Competitietrainingen hebben tot doel, leerlingen voor te bereiden en/of om scheidsrechters te vormen.

Jeugdtrainingen &-stages

Specifiek trainingen voor de jeugd.

Provinciale trainingen

In elke provincie is het mogelijk een provinciale werking te hebben.

Vlaamse Trainersschool

Op regelmatige basis worden er opleidingscursussen georganiseerd voor trainers.
De Vlaamse Vechtsport Associatie is een vaste partner van Sport Vlaanderen, VTS en het Risicovechtsportplatform om de cursus “Risicovechtsporten" in te richten.
Je kan dus via onze federatie het diploma trainer behalen en je bent niet verplicht om de cursus bij een andere federatie te volgen.
Inschrijvingen gebeuren via VTS.

Examen & graadverhoging

Sommige vechtsportdisciplines hebben een graden systeem.
Voor het examen van “zwarte gordel of evenredige graad” en hoger, hanteert de Vlaamse Vechtsport Associatie een eigen examenprogramma die opgesteld werd door de discipline – en stijlverantwoordelijke van iedere vechtsportzuil.