CORONAVIRUS - COVID-19 UPDATE

Stand van zaken vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd

Beste sportvrienden, 

Wat zijn op dit moment de coronamaatregelen als je wilt sporten?  

De updates komen zo vaak dat het moeilijk is om ze allemaal op te lijsten. Het beste wat we kunnen doen is naar de publicaties van de overheidsinstanties, die ermee bezig houden, te verwijzen. Als er specifieke informatie bekend is, wordt deze natuurlijk apart meegegeven op onze website.

Voor de algemene regels voor sport verwijzen wij U graag door naar de website van Sport Vlaanderen:

Wat de vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19) betreft, verwijzen wij U graag door naar de website Risicovechtsportplatform Vlaanderen:

Corona: richtlijnen sport vanaf 1 november

Update 28.10.2021

Hieronder geven we je een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 1 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

 Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).

 Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.

 Trainers houden het mondmasker op. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker

 Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

 Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

 Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

 Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET

 Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden

 Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.

 Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan

 Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor

 Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)

 Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

 Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

 Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.

 

Ludo Bellemans 

Voorzitter VVA vzw 

Belangrijk nieuws

Bekijk al het belangrijke nieuws

Info

OVER VVA

De Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA) vzw verenigt verschillende vechtsportdisciplines en is een erkende vechtsportfederatie door de Vlaamse overheid /  Sport Vlaanderen. 

Deze disciplines worden ondergebracht in vechtsportzuilen waaraan vechtsportdisciplines/sporten gekoppeld zijn.
Bij iedere specifieke vechtsportzuil vindt U meer uitleg over hun werking, disciplines, sporten, competities, contact,…
De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw  werkt voortdurend aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

Wat bieden wij aan?

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw biedt u het volgende:

Gemakkelijke ledenadministratie

Een uitgebreid ledenadministratie programma dat de registratie en het beheer van jouw leden vereenvoudigt.

Goede verzekering

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw is via Arena verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de aangesloten leden, en van de niet-leden bij sportpromotionele acties, waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector”

Gratis initiatielessen

Drie gratis en verzekerde initiatielessen die je kan aanbieden aan nieuwe leden binnen jouw club.

Activiteiten & evenementen

Deelname aan alle activiteiten binnen onze federatie van de vechtsportzuil(en) waarbij je bent aangesloten, "all style"-evenementen, provinciale- en federale werking.

Ondersteuning & samenwerking

Samenwerking en ondersteuning waar mogelijk is.

Jeugdwerking

Wedstrijden

Nationale- en internationale wedstrijden​

Stages

Nationale- en internationale stages

Opleiding

Deelname aan de opleidingen van de Vlaamse Trainers School "VTS" en andere opleidingen.

Waarvoor staan wij?

 • Een overkoepelende en coördinerende federatie zijn van vechtsportdisciplines.
 • Aansluiting bieden aan recreatieve en competitieve clubs.
 • Het bespreken, vergelijken en uitwisselen van ervaringen.
 • De gesprekspartner zijn van de aangesloten disciplinezuilen naar de overheid en privéstructuren toe.
 • Het zoveel mogelijk overnemen van administratieve taken.
 • De aangesloten disciplines bijstaan met advies op logistiek, financieel, juridisch, wetenschappelijk en sportief gebied.
 • Het ondersteunen, organiseren en/of begeleiden van evenementen zoals internationale en nationale tornooien, kampioenschappen, demonstraties, stages, cursussen, seminaries,…
 • Het onderricht in en de beoefening van deze disciplines bevorderen en propageren.
 • Het inrichten van cursussen (Risico-) Vechtsporten voor de opleiding van de trainers in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.
 • Het inrichten van bijscholingen voor trainers, clubbestuur, vrijwilligers,…
 • Groots opgezette demonstraties, stages, sportkampen,… ondersteunen en/of organiseren waaraan de aangesloten disciplines kunnen meewerken om hun vechtsportdiscipline te promoten en/of om het sociaal contact tussen de verschillende sporten te bevorderen.
 • Controle op de toepassing van de reglementen.
 • Toezicht houden op het medisch en verantwoord sporten.

Aankomende evenementen

01 september 2022

Werkvergadering Contactsporten

Sportseizoen 2022 - 2023 ...

20:00 - 22:00
België
Bekijk Detail
10 september 2022

Open selectietraining light contact

Open selectietraining light contact ...

10:00 - 11:30
Schrieksesteenweg 30 2221 Pijpelheide België
Bekijk Detail
10 september 2022

Federale bijscholing Zuil zelfverdediging

Federale bijscholing Zuil zelfverdediging - voor bruinen en zwarte gordels 1ste Dan ...

14:00 - 16:00
Kerkstraat 13/17 1653 Dworp België
Bekijk Detail
Geen evenement gevonden!
Load More

Wil je meer over ons weten? Heb je een bepaalde vraag?
Contacteer ons vrijblijvend!

Wie zijn wij?

Wij staan tot jullie beschikking