CORONAVIRUS - COVID-19 UPDATE

Stand van zaken vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd

Beste sportvrienden, 

Wat zijn op dit moment de coronamaatregelen als je wilt sporten?  

De updates komen zo vaak dat het moeilijk is om ze allemaal op te lijsten. Het beste wat we kunnen doen is naar de publicaties van de overheidsinstanties, die ermee bezig houden, te verwijzen. Als er specifieke informatie bekend is, wordt deze natuurlijk apart meegegeven op onze website.

Voor de algemene regels voor sport verwijzen wij U graag door naar de website van Sport Vlaanderen:

 

Wat de vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19) betreft, verwijzen wij U graag door naar de website Risicovechtsportplatform Vlaanderen:

 

Ludo Bellemans 

Voorzitter VVA vzw 

Belangrijk nieuws

Bekijk al het belangrijke nieuws

Info

OVER VVA

De Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA) vzw verenigt verschillende vechtsportdisciplines en is een erkende vechtsportfederatie door de Vlaamse overheid /  Sport Vlaanderen. 

Deze disciplines worden ondergebracht in vechtsportzuilen waaraan vechtsportdisciplines/sporten gekoppeld zijn.
Bij iedere specifieke vechtsportzuil vindt U meer uitleg over hun werking, disciplines, sporten, competities, contact,…
De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw  werkt voortdurend aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

Wat bieden wij aan?

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw biedt u het volgende:

Gemakkelijke ledenadministratie

Een uitgebreid ledenadministratie programma dat de registratie en het beheer van jouw leden vereenvoudigt.

Goede verzekering

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw is via Arena verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de aangesloten leden, en van de niet-leden bij sportpromotionele acties, waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector”

Gratis initiatielessen

Drie gratis en verzekerde initiatielessen die je kan aanbieden aan nieuwe leden binnen jouw club.

Activiteiten & evenementen

Deelname aan alle activiteiten binnen onze federatie van de vechtsportzuil(en) waarbij je bent aangesloten, "all style"-evenementen, provinciale- en federale werking.

Ondersteuning & samenwerking

Samenwerking en ondersteuning waar mogelijk is.

Wedstrijden

Nationale- en internationale wedstrijden​

Stages

Nationale- en internationale stages

Opleiding

Deelname aan de opleidingen van de Vlaamse Trainers School "VTS" en andere opleidingen.

Waarvoor staan wij?

 • Een overkoepelende en coördinerende federatie zijn van vechtsportdisciplines.
 • Aansluiting bieden aan recreatieve en competitieve clubs.
 • Het bespreken, vergelijken en uitwisselen van ervaringen.
 • De gesprekspartner zijn van de aangesloten disciplinezuilen naar de overheid en privéstructuren toe.
 • Het zoveel mogelijk overnemen van administratieve taken.
 • De aangesloten disciplines bijstaan met advies op logistiek, financieel, juridisch, wetenschappelijk en sportief gebied.
 • Het ondersteunen, organiseren en/of begeleiden van evenementen zoals internationale en nationale tornooien, kampioenschappen, demonstraties, stages, cursussen, seminaries,…
 • Het onderricht in en de beoefening van deze disciplines bevorderen en propageren.
 • Het inrichten van cursussen (Risico-) Vechtsporten voor de opleiding van de trainers in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.
 • Het inrichten van bijscholingen voor trainers, clubbestuur, vrijwilligers,…
 • Groots opgezette demonstraties, stages, sportkampen,… ondersteunen en/of organiseren waaraan de aangesloten disciplines kunnen meewerken om hun vechtsportdiscipline te promoten en/of om het sociaal contact tussen de verschillende sporten te bevorderen.
 • Controle op de toepassing van de reglementen.
 • Toezicht houden op het medisch en verantwoord sporten.

Aankomende evenementen

22 januari 2022

Federale training Judo Kids – Geannuleerd

Federale training Judo Kids ...

10:00 - 11:00
Monseigneur Senciestraat 13 Halle België
Bekijk Detail
22 januari 2022

Federale training Judo – Geannuleerd

Federale training Judo ...

11:00 - 12:30
Monseigneur Senciestraat 13 Halle België
Bekijk Detail
22 januari 2022

Open selectietraining semi contact – Geannuleerd

Open selectietraining semi contact karate ...

14:30 - 16:00
Kerkstraat 13/17 1653 DWORP België
Bekijk Detail
Geen evenement gevonden!
Load More

Wil je meer over ons weten? Heb je een bepaalde vraag?
Contacteer ons vrijblijvend!

Wie zijn wij?

Wij staan tot jullie beschikking