CONTACT

Algemene contactgegevens:

Secretariaat Vlaamse Vechtsport Associatie vzw

T.a.v. dhr. Erik Mondelaers
Diamantstraat 8/410
2200 HERENTALS

secretariaat@vva.be

Ons bestuur:

Voorzitter

Ludo Bellemans

Secretaris

Erik Mondelaers

Ondervoorzitter

Raymond Van Giels

Penningmeester

Lieve Demeer

Bestuurder

Wim Pauwels

Bestuurder

Bart Van Hoef

Aanspreekpunt integriteit

API Federatie

Wendy Calders

Jeugd:

Jeugdcoördinator

Joris Pittevils

Opleidingen:

Opleidingscoördinator

Lore Brepoels

Contactgegevens per vechtsportzuil:

Ringsporten

Ludo Bellemans

Contactsporten

Ludo Bellemans

Zelfverdediging

Bart Van Hoef

Sambo / Judo

Lieve Demeer

Worstelen

Raymond Van Giels

Wapens

Ludo Bellemans