Aansluiting en Verzekering

Aansluiting leden

Zodra jouw club is aangesloten bij de VVA, krijgt je een toegangscode om je leden in te geven op het “administratieprogramma” van de federatie.

Medisch Attest

Een jaarlijkse medische controle is verplicht. Deze formulieren worden automatisch opgemaakt op het administratie programma bij het ingeven en/of vernieuwen van een lid. Je kan deze formulieren ook aanvragen bij de secretaris-generaal

De medisch fiche wordt ingevuld door een dokter. Een exemplaar wordt bijgehouden door het lid en één exemplaar blijft bij de clubverantwoordelijke.

Ongevalaangifte/Verzekering

Om de leden in te dekken tegen de gevolgen van een ongeval, klein of groot heeft de Vlaamse Vechtsport Associatie een verzekeringspolis afgesloten bij ARENA. Ieder lid van een club die is aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie is dus verplicht om zich aan te sluiten.

Elk aangesloten lid kan bij een ongeval op training, stage, competitie of op weg van/naar huis aanspraak maken op deze verzekeringspolis. Het is uiteraard noodzakelijk om de juiste documenten tijdig en compleet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.

Wat te doen bij een ongeval?

  • Bij een ongeval vraagt het lid binnen de 48uur de documenten voor ongevalaangifte aan bij het clubsecretariaat of download het document,
  • Deze documenten voor ongevalaangifte moeten zo snel mogelijk vervolledigd worden en dus ingevuld worden door de betreffende persoon (personen), de club, de arts,
  • De documenten voor ongevalaangifte  worden dan naar de secretaris-generaal van de Vlaamse vechtsport Associatie gestuurd,
  • De secretaris-generaal brengt op zijn beurt ARENA op de hoogte.
  • Zodra dit gebeurt is neemt ARENA contact op met de betreffende persoon en handelt het dossier af.

Aansluitingsdocumenten

Verzekeringsdocumenten